గృహమేధిని

వరానన వదనంలో నిశామనములెన్నెన్నో మూసిన కన్నుల మాటున మూగబాసలెన్నెన్నో అథరంబుల అక్షిణిలొ అదిమిపట్టిన రాగాలెన్నో ముడి వేసిన ముంగురుల మౌనభావాలెన్నో నుదుటన తీర్చిన తిలకం పతిని పలవరిస్తుంటే ప్రజాతి తలంపులే పదే పదే వస్తుంటే అత్త మామల సేవలో అలసిన ఆనందంలో మెడ వంపున మంగళసూత్రం ముక్కెరతో మాటలాడుతూ ఉంటే తన సౌభాగ్యం తరగకుండ,నిండు కుండయై నిలవాలని సంసార సాగరమధనంలో అమృతమే అందాలని గృహమేధిని గౌరవం గర్వంగా గెలవాలని ఆశతో అర్థిస్తున్నా అరమరిక లేకుండా ఆకాంక్షిస్తున్నా.

విరులువిరిసెను

విరులు విరిసేను...విరి తలుపులు తెరచుకొనెను... సుమనోహర పరిమళములే... వెదజల్లేను.. మృదుమధుర మధుకలశమలే ప్రవహించేను చప్పుడు సేయక..భ్రమరం.. ఒక్కటి చొప్పున దాగి చూసెను మకరందము బ్రోవబూని మక్కువతో దరి చేరెను మోదము తో మల్లె మనసు మురిపెంగా నవ్వేను.. మౌనంగా ప్రేమ జల్లు ఇరువురి పై కురిసెను వనము పులకరించెను...ప్రకృతి పరవశించెను విరులు విరబూసెను.. విరి తలపులు తెరచుకొనెను.

Mango Peach

It's raining outside....still mangoes are available.So,now the magic with the mango is here again for you in just 3 minutes. Servings:4 Ingredients: Mango pieces - 1 cupLukewarm milk - 11/2 cup(with cream)Sugar - 2 tbspAlmonds (crushed) - 6Raisins - SomeMango essence - 2-3 drops. Method: Mix each tbsp of sugar in mango pieces and in … Continue reading Mango Peach

సంకెళ్ళు తెరుచుకున్న ఇంకా సందిగ్ధంలో నే మన ప్రయాణం

సంకెళ్ళు తెరుచుకున్న ఇంకా సందిగ్ధంలో నే మన ప్రయాణం ప్రతిబంధకాలు తెంచుకొని ప్రగతి పథాన అడుగిడుతున్నాం కంటికి కానరాని శత్రువుతో ప్రతినిత్యం పోరాడుతున్నాం అప్రమత్తత, ఆరడుగుల దూరం మన అందరి మంత్రం విజయం మనదేనని శుభ్రతతో ,సంస్కారం తో చాటింపేద్దాం వర్తమానాన్ని మనం కాపాడుకుందాం భావి భవితవ్యాన్ని రక్షించుకుందాం ఆలింగనం అసలు వద్దే వద్దు వందనమందాం మనకు అదియే హద్దు.

World Oceans Day

- save the Largest sector of World కడలి కలవరపడింది నా వైపు చూసి నిండుగా నవ్వుకున్నావు తీరం వెంబడి నీవు పరుగులెట్టావు అలనై ముందుకు కదిలి నిన్ను తాకాను ఆ స్పర్శతో నీవు ఆదమరిచావు గవ్వలతో నీవు గూడు కట్టావు ముత్యాన్ని కానుకగా నేను ఇచ్చాను ఇసుకలో పేరు రాసి ఆటలాడే వు పేరుకో పగడాన్ని పోగు చేశావు చక్కoటి చెలికాని తో చేరి వచ్చావు నిండు పున్నమి లో నీ తోడు చూసి … Continue reading World Oceans Day