తీరానికి చేరువలో…

కాలం కడలిలా లోతైనదని తెలుసు సమయం సంద్రంలా ప్రవహిస్తుందనీ తెలుసు వయసు ముంచుకొస్తుందనీ తెలుసు అలలపై నావ ఊగిసలాట పరిపాటని తెలుసు గత స్మృతులవైపు మనసు పరుగు ఆపలేనని తెలుసు లోతైన ఊహలలో మురిపాలు ముత్యాలైతే పాత నేస్తాలు పగడాలుగా మారితే పడిలేచే పడచు వయసు పలకరింపులు నా పాదాలను తాకే కెరటాలై కవ్విస్తూ ఉంటే నడక సాగింది నెమ్మదిగా నలుగురి వైపు తీరం వెంబడి వెళ్దామంటున్న వర్తమానం వైపు ఏ ఆశతో భవిష్యత్తు మనలను బ్రతికిస్తూ … Continue reading తీరానికి చేరువలో…

World Poverty Eradication day

రాజు -పేద కాలం మారెను--రాచరికాలు వీగిపొయెను ఉద్యమాలు ఎన్నో జరిగెను--నాయకులే పుట్టుకొచ్చెను ప్రభుత్వాలను ఏర్పాటు చేసెను--రాజకీయాలే మొదలుపెట్టేను పథకాలెన్నో ప్రవెశపెట్టెను--పేదల బ్రతుకులు మారకపోయెను.

World Food Day 2020

పిడికెడు మెతుకులు పట్టెడన్నము లేనివారెందరో ఈ లోకంలో ఆర్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆకలితో అన్నార్తులు అందరూ గళమెత్తుదాం అందరం కలసి ఆపేద్దామని ఆకలి కేకలు ఆదరిద్దాం ముందుకు కదలి ఆపన్నహస్తం అందిద్దాము పదండి ఆకలిపై పోరాటం కొనసాగిద్దాం Let's strive to eradicate Global Hunger

గృహమేధిని

వరానన వదనంలో నిశామనములెన్నెన్నో మూసిన కన్నుల మాటున మూగబాసలెన్నెన్నో అథరంబుల అక్షిణిలొ అదిమిపట్టిన రాగాలెన్నో ముడి వేసిన ముంగురుల మౌనభావాలెన్నో నుదుటన తీర్చిన తిలకం పతిని పలవరిస్తుంటే ప్రజాతి తలంపులే పదే పదే వస్తుంటే అత్త మామల సేవలో అలసిన ఆనందంలో మెడ వంపున మంగళసూత్రం ముక్కెరతో మాటలాడుతూ ఉంటే తన సౌభాగ్యం తరగకుండ,నిండు కుండయై నిలవాలని సంసార సాగరమధనంలో అమృతమే అందాలని గృహమేధిని గౌరవం గర్వంగా గెలవాలని ఆశతో అర్థిస్తున్నా అరమరిక లేకుండా ఆకాంక్షిస్తున్నా.

విరులువిరిసెను

విరులు విరిసేను...విరి తలుపులు తెరచుకొనెను... సుమనోహర పరిమళములే... వెదజల్లేను.. మృదుమధుర మధుకలశమలే ప్రవహించేను చప్పుడు సేయక..భ్రమరం.. ఒక్కటి చొప్పున దాగి చూసెను మకరందము బ్రోవబూని మక్కువతో దరి చేరెను మోదము తో మల్లె మనసు మురిపెంగా నవ్వేను.. మౌనంగా ప్రేమ జల్లు ఇరువురి పై కురిసెను వనము పులకరించెను...ప్రకృతి పరవశించెను విరులు విరబూసెను.. విరి తలపులు తెరచుకొనెను.